www.uroki.net - сценарії шкільних свят, поурочні, тематичні, календарні плани, розробки відкритих уроків, класних годин, конспекти лекцій для інформатики, математики, фізики, хімії, біології, геогріфії, матеріали для директора та завуча, психолога, для класного керівника, а також музика, пісні, караоке для проведення Випускного вечору, Останнього дзвоника, Першого дзвінка, 1 вересня, Нового року.

Головна\Документи\Для вчителя історії

При використанні матеріалів цього сайту - АКТИВНЕ ГІПЕРПОСИЛАННЯ та розміщення банеру -ОБОВ'ЯЗКОВЕ!!!

Урок з історії України та української літератури на тему: «Боротьба українського козацтва з іноземними загарбниками. Тарас Шевченко ”Гамалія”. Волелюбні ідеї, навіяні історичним минулим»

Урок з історії підготували: Чухлєбова Олена Анатоліївна - вчитель історії,
Тимошенко Олена Федорівна - вчитель української літератури,
Артемівський навчально – виховний комплекс ЗОШІ-ІІІ ступенів №11 ім. Артема, Донецької області,
email: chuhleb@gmail.com

Мета:

1.

 • визначити причини, значення і наслідки боротьби українського козацтва з чужоземними загарбниками;
 • дати характеристику “ добі героїчних походів” українського козацтва 17 ст.;
 • охарактеризувати діяльність гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного.

2.

 • продовжувати вдосконалювати уміння і навички роботи з картою, підручником,текстом твору, додатковим матеріалом ;
 • формувати навички критичного мислення;

3.

 • виховувати на найкращих рисах характеру запорізького козацтва – захисника українського народу;
 • виховувати почуття поваги до історичного минулого Батьківщини.

Тип уроку: інтегрований

Обладнання:

Підручники, настінна карта України, атлас, ілюстрації, роздатковий матеріал, музикальне оформлення, збірник віршів Т.Г.Шевченка, виставка книжок,присвячена запорізькому козацтву.

Перебіг уроку

1.Організація навчальної діяльності

Учитель знайомить учнів з темою та очікувальними результатами в кінці уроку (записані на дошці); організацією навчальної діяльності в групах (створюються 2 групи)

2. Актуалізація знань

Повторення та узагальнення матеріалу про причини виникнення українського козацтва

Вчитель історії: на початку 17 ст. українське козацтво набуває сили й відіграє роль важливого чинника не лише в Речі Посполитій, а й на міжнародній арені.

Завдання для груп:

1 гр. - пригадайте,що означає термін “козак”?

2 гр. - де і коли виникло українське козацтво?

1гр. - які склалися передумови виникнення українського козацтва?

( розмістити на дошці примітку №1)

2гр. – які причини викликали появу козацтва?

( розмістити на дошці примітку №2)

3. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

Вступне слово вчителя історії:

Сьогодні ми розглянемо одну з причин, як нездатність Речі Посполитої захистити українські землі від нападів татар,які вже з 15 ст. стали регулярними й досягали навіть Волині й Північної Київщини. Козацтво стає основною перешкодою для турецько-татарських нападів на українські землі, захищаючи їх від набігів і водночас здійснюючи походи до татарських і турецьких володінь у відповідь. Це створювало чимало ускладнень у стосунках Речі Посполитої з Кримським ханством та Османською імперією, але водночас сприяло тому, що козацтво стає відомим у Європі. У ньому вбачають захисника європейської християнської цивілізації від наступу ісламського світу.

На поч.17ст. татарські війська неодноразово з’являлися на українських землях,” умиваючись, по свідченням сучасника, по лікоть у нашої крові та спустошуючи все огнем і мечем”. Як поводились на українських землях татари?

Завдання за групами:

-Розгляньте розміщені на дошці терміни та дайте їм визначення

1гр. ясир: гарем, баша

2гр. яничари: бусурман, каторга

З кінця 16ст. козацтво, організаційно згуртоване в Запорізькій Січі, стало не лише захищати українські землі, а й здійснювати повоєнні походи до Кримського ханства й причорноморських володінь Османської імперії.

Перші два десятиліття 17 ст. отримали назву доби героїчних походів українського козацтва. Саме у цей період були здійснені вкрай сміливі морські походи проти Османської імперії, що рознесли славу про козаків на всю Європу. Здобуті в них перемоги засвідчили, що козаки були неперевершеними майстрами морських боїв.

Робота з документами за групами

1 гр. Проаналізуйте документи № 1,2 та визначте:

 • на якій меті діяльності українського козацтва наголошує київський митрополит Йов Борецький? Як він оцінює діяльність козацтва?
 • основні етапи підготовки козаків до морського походу

2 гр. . Проаналізуйте документи № 3,4 та визначте:

 • основні маршрути козацьких морських походів, з визначенням дат.

Покажіть ці маршрути на карті

 • значення, яке мали козацькі морські походи

Опрацьовуючи матеріал підручника, ви дізнали ,що доба героїчних походів стала періодом діяльності одного з найвизначніших козацьких ватажків Петра Конашевича-Сагайдачного. Його внесок у розвиток України можна визначити рядом дієслів.

Щоб картина була повною, доповніть їх іменниками і прикметниками. За допомогою можете звернутися до підручника стор.74-77

Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний:

 • завершив…
 • здійснив…
 • переміг…
 • впорядкував…
 • відстоював…
 • зміцнив…
 • уславився…

Подвиги отаманів, гетьманів, козаків надихали українських письменників на безсмертні твори.

Вступне слово вчителя української літератури:

Тарас Шевченко… Безсмертна людина. Жива вона в нашій пам`яті, своїх творах. Замріть на хвилинку, погляньте кругом себе…Можливо, душа Шевченкова десь тут, поряд з нами, тому що його завжди приваблювала тема боротьби українського народу проти турецько-татарських загарбників, і зараз спостерігає, чи правильно зрозумів читач його ліро-епічну поему «Гамалія», чи стали його герої нам такими ж рідними, як і йому, чи пишаємося ми так само, як і він козацькими звитягами.

Робота з текстом

Робота розпочинається піснею невільників-українців, що страждають у турецькому ярмі. Давайте послухаємо її (звучить твір М. Лисенка «Ой нема, нема ні вітру, ні хвилі»).

 • До кого і за чим звертаються невільники?
 • Який образ України потає з цієї пісні?

Плач-пісня закінчена. А далі,як і годиться в романтичному творі, сталося «чудо” і природа допомагає скривдженим.

 • Як плач невільників через моря долинув до рідної землі?

Тоді

І Дніпр укрили байдаки,

І заспівали козаки,

Послухайте бойовий клич січового козацтва,своєрідну морську “маршову”(“ У туркені по тім боці”).

 • Яка основна думка цієї звитяжної пісні?

Робота в групах:

1 гр. - дібрати епітети до слова “КОЗАК”

2гр. - робота з прислів‘ями

Наступний уривок переносить нас на турецьку землю, у передмістя Стамбула( читання тексту за особами)

 • Як ви розумієте діалог Чорного моря з Босфором?
 • Які визначальні епітети добирає поет до характеристики козаків?

Так само економно і містко охарактеризовано в цьому уривку й інші образи: султан -…; Босфор -…; козаки-невільники -…;

 • Розкрийте зміст плачу-молитви у неволі.

І тут за мурами лунає бойовий клич їх побратимів: «Ріж і бий! Мордуй невіру бусурмана!»

Так починається велика батальна картина, яка до кінця розкриває характер запорізьких козаків і є кульмінацією поеми( виразне читання уривку)

Саме такою була плата за сотні спалених українських сіл, за тисячі загнаних у полон,за муки братів у неволі. Закінчується поема ще однією піснею козаків, у якій оспівано Гамалію( читання уривку напам’ять)

 • Охарактеризуйте образ головного героя твору.
 • Яка тема та ідея поеми?

4. Підсумки уроку

Бесіда з учнями за очікувальними результатами:

 • Чим вам допоміг сьогоднішній урок щодо з’ясування теми « Боротьба українського козацтва з чужоземними загарбниками»?
 • Назвіть найкращі риси характеру запорізького козацтва

5. Домашнє завдання

Історія: використовуючи додаткову літературу, підготуйте повідомлення про славного гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного.

Українська література: на основі найкращих рис характеру українського козацтва написати твір-мініатюру на тему « Образ отамана Гамалії».

Додатки

Примітка № 1

Передумови виникнення українського козацтва

досвід освоєння південних степових територій ватагами уходників

наявність великого масиву вільних земель

прагнення людей до переселення на вільні землі у пошуках кращої долі

Примітка № 2

Причини виникнення українського козацтва

нездатність Речі Посполитої захистити українські землі від набігів татар

організаторська роль прикордонних землевласників та урядовців

посилення соціального і релігійного гноблення,запровадження кріпацтва

Документ №1

З маніфесту митрополита Йова Борецького (1620 р.)

«Козаки до того ж мають на меті невільників визволяти… І воістину християнству поневоленому на всьому світі ніхто після Бога добродійства такого великого не виказує, як…військо Запорозьке своєю мужністю і своїми перемогами. Що інші народи словом і бесідами виборюють, те козаки ділом своїм доводять».

Документ №2

Гійом Боплан про організацію козаками морських походів проти турків

Коли козаки задумують свій морський похід,то не мають дозволу від короля,але достають його від свого гетьмана і скликають військову раду. На ній вибирають наказного гетьмана, який має очолити їхній похід; робиться це так само, як під час вибору гетьмана,однак похідний отаман вибирається тільки на певний час. Далі вони рушають до Військової скарбниці, яка є містом їхнього збору. Там будують човни, на яких є десять - п’ятнадцять пар весел із кожного боку, і пливуть ті човни швидше , ніж турецькі веслові галери. На човнах також ставлять щоглу,на яку напинають доволі незграбне вітрило, котре розпускають лише в гарну погоду,а при сильному вітрі воліють веслувати..

Кожен козак озброєний двома рушницями,шаблею. А на кожному човні є також чотири – шість фальконетів( невеликих гармат), необхідна для походу живність. Одягнені козаки в сорочки й шаровари, ще мають змінний одяг із благенькою свитою та шапкою; беруть шість фунтів пороху, достатню кількість свинцю, ядра для своїх гармат. У кожного є компас…

Документ №3

У 1602р.козаки на 30 чайках і кількох відбитих у турок галер вийшли в Чорне море й під Кілією розгромили турецький флот. Уже 1606р. запорожці здобули Варну на західному узбережжі Чорного моря,яка вважалася неприступною.

У 1608р. козаки «дивовижними хитрощами» захопили, зруйнували й спалили Перекоп, а наступного року напали на придунайські турецькі фортеці Ізмаїл, Кілію та Білгород. 1614р. козацька флотилія із 40 чайок, очолювана гетьманом

П. Конашевичем – Сагайдачним, здолала Чорне море, напала на Трапезунд і, рухаючись у західному напрямку, спустошила узбережжя. Штурмом було взято Синоп і спалено весь турецький флот, що стояв у гавані. Наступного року 80 чайок і 4 тис. козаків під проводом Сагайдачного підійшли до Босфорської протоки й атакували турецьку столицю Стамбул. Нарешті, 1616 р. Сагайдачний із величезною флотилією із 150 чайок та 7 тис. козаків розбив турецький флот під Очаковом, пішов на фортецю Кафа і взяв її в облогу. Після кількаденної облоги

козаки здобули й спалили Кафу, що була головним невільничим ринком регіону,та визволили полонених.

Морські походи козаків ослабляли Османську імперію, перешкоджали здійсненню її загарбницьких планів щодо України та Європейських держав, сприяли активізації національно – визвольної боротьби підкорених нею народів.

Документ №4

Історик Д.Яворницький про морські походи козаків 1616 року.

«…козаки,анітрохи не злякавшись султана,зібрали на початку 1616 року зо дві тисячі чоловік і знову під проводом П.Конашевича – Сагайдачного вийшли Дніпром у море проти турків. Очистивши Дніпровський лиман від ворогів вони кинулися до узбережжя Криму, спалили місто Кафу й визволили з неволі безліч християнських невільників. Від Кафи, перепливши впоперек Чорне море, вони попрямували до берегів Малої Азії і завдяки сильному вітрові досягли Мінери. Від Мінери берегом дісталися до Синопа й Трапезонта, узяли приступом обидва міста, розгромили пашу Цикалу , потопили три великих судна в морі й, захопивши ще кілька турецьких суден,повернули назад».

Урок з історії України та української літератури на тему: «Боротьба українського козацтва з іноземними загарбниками. Тарас Шевченко ”Гамалія”. Волелюбні ідеї, навіяні історичним минулим»

Опубліковано 26.02.2012 г.

Top.Mail.Ru Rambler's Top100
Деякі файли (розробки уроків, сценарії, поурочні плани) та інформація, які знаходяться на цьому сайті, були знайдені в мережі Інтернет, як вільно росповсюджуємі, надіслані користувачами сайту або знайдені у альтернативних джерелах, також використані власні матеріали. Автор сайту не претендує на авторство всіх матеріалів. Якщо Ви є правовласником сценарію, розробки урока, класної години або іншої інформації і спосіб розміщення її не відповідає дійсності, прохання негайно повідомити, з метою усунення правопорушення на адресу: . Карта сайта - www.uroki.net При використанні матеріалів сайту - розміщення банеру та активного гіперпосилання -ОБОВ'ЯЗКОВЕ!!!