www.uroki.net - сценарії шкільних свят, поурочні, тематичні, календарні плани, розробки відкритих уроків, класних годин, конспекти лекцій для інформатики, математики, фізики, хімії, біології, геогріфії, матеріали для директора та завуча, психолога, для класного керівника, а також музика, пісні, караоке для проведення Випускного вечору, Останнього дзвоника, Першого дзвінка, 1 вересня, Нового року.

Головна\Документи\Для вчителя історії

При використанні матеріалів цього сайту - АКТИВНЕ ГІПЕРПОСИЛАННЯ та розміщення банеру -ОБОВ'ЯЗКОВЕ!!!

Розробка уроку з правознавства з презентацією на тему: "Що означає бути громадянином держави"

Розробку уроку виконала: Подгорна Тетяна Олександрівна,
вчитель правознавства Володарської гімназії"Софія" Донецької області,
email: podgorna@bk.ru

Тема уроку: Що означає бути громадянином держави.

Мета та задачі уроку:

 • Навчальні: дати уявлення про поняття «громадянство», статус громадянина, іноземця, особи без громадянства, біпатрид, про підстави набуття й припинення громадянства України;
 • Розвиваючі: розвивати вміння тлумачити поняття, називати підстави набуття й припинення громадянства України, розв’язувати правові ситуації щодо набуття громадянства дітьми;
 • Виховні: формувати усвідомлення важливості та правового значення юридичного зв’язку особи та держави.

Тип уроку: комбінований.

Форма проведення: урок із використанням мультимедійних технологій.

Обладнання: мультимедійна апаратура, електронні презентації, завдання для роботи в парах, групах.

Перебіг уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань.

1. Гра «Пароль» між двома командами.(права, свободи, гідність, Конституція, Загальна декларація прав людини, права дитини, юридичний механізм, Конвенція ООН про права дитини тощо).

2. Фронтальне опитування:

 1. Що таке «права і свободи людини»?
 2. Приведіть конкретні приклади прав і свобод.
 3. Назвіть основні міжнародні документи, які стосуються прав і свобод людини.
 4. Чому права дитини захищаються окремим міжнародним нормативно-правовим актом?
 5. Назвіть державні та недержавні органи, за допомогою яких людина може захистити свої права і свободи.

3. Перевірка завдань 3,4 стор.50 за підручником.

4. Виконання тесту, складеного одним із учнів високого рівня (демонстрація тесту за допомогою мультимедіа проектору, решта тестів перевіряє учитель)

5. Превірка таблиці (наприкінці уроку учні здають зошити).

Очікувані відповіді:

Загальна декларація прав людини

Конституція України

1.

Усі люди народжені вільними й рівними у своїй гідності та правах(ст.1)

Усі люди є вільні й рівні у своїй гідності та правах (ст.21)

2.

Кожна людина повинна мати всі права та свободи … незалежно від раси, кольору шкіри, статті, мови, релігії (ст.2)

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань ( ст.24)

3.

Кожна людина має право на життя, свободу і на особисту недоторканність (ст.3)

Кожна людина має невід’ємне право на життя (ст.27). Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність (ст.29 )

4.

Ніхто не має право знущатися над Вами чи піддавати Вас тортурам. (ст.5)

тощо

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню ( ст.28)

тощо

III. Вивчення нового матеріалу.

1.Мотивація навчальної діяльності.

Вчитель: Поміркуйте над проблемним питанням: Чи потрібен людині правовий зв’язок із державою? (питання записано на дошці). Свій варіант відповіді зафіксуйте у зошиті.

2.Оголошеня теми, мети та задач уроку.

3. Пояснення учителя.

Сьогодні ми з вами часто будемо використовувати термін «громадянство». Отже громадянство – стійкий правовий зв'язок людини з конкретною державою. Крім поняття «громадянство», існує ще поняття «підданство», що означає належність особи до держави з монархічною формою правління.

4. Демонстрація електронної презентації по НПА та органам, які вирішують питання пов’язані з громадянством України.

5.Усне повідомлення учня про історію поняття «громадянство»

Громадянство в сучасному значенні цього поняття виникає у Давній Греції, в містах-державах – полісах. Уперше в сучасному вигляді основні права та свободи людини і громадянина були викладені у Декларації прав людини і громадянина, що була прийнята у 1789р. у Франції. Цей документ діє й сьогодні як частина Конституції Франції.

6. Пояснення учителем поняття «правовий статус особи».

 1. Правовий статус особи – це відносини між особою і державою та суспільством, передбачені та гарантовані законом.
 2. Демонстрація електронної презентації по правовому статуту особи.
 3. Пояснення вчителя.

Більшість мешканців нашої держави – громадяни України. Громадянство є найважливішою передумовою встановлення правового статусу особи в державі. Наявність статусу громадянина має для особи низку правових наслідків: на неї поширюється юрисдикція держави; їй надаються в повному обсязі права і свободи та покладаються обов’язки; їй гарантується захист прав та інтересів у державі та за її межами. Наприклад, громадяни, на відміну від іноземців чи осіб без громадянства, мають право стати державними службовцями, обирати або бути обраними до органів державної влади чи місцевого самоврядування, заснувати політичну партію або бути її членами тощо. Іноземці чи апатриди не мають обов’язку захищати Україну.

7. Самостійна робота учнів з правовим документом (ст.25 Конституції України).

Питання вчителя: Як українська держава захищає інтереси своїх громадян?

Очікувані відповіді: Громадянин України не може бути позбавлений громадянства, не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Україна піклується та захищає своїх громадян, які перебувають за її межами.

8. Демонстрація електронних презентацій щодо принципів, на яких ґрунтується громадянство України та підставам набуття громадянства України.

9. Робота в парах: розв’язання правових задач стосовно підстав набуття громадянства України та умов прийняття до громадянства України після самостійного опрацювання статей Закону України «Про громадянство України».

№1

Розгляньте ситуації. Визначте підстави набуття громадянства України та прокоментуйте їх.

1.- Доброго дня, пані! Ви кажете, що є громадянкою України? Але ж ви живете за кордоном!

- Так! Я народилась у м. Житомирі і жила там довгий час. Я виїхала за кордон на роботу, але не виходила з громадянства України. (Підстава набуття громадянства – за народженням)

2. Михайло, українець, 1979 р.н., подав документи щодо набуття громадянства України. Народився він у м. Кракові (Польща), куди його батьки виїхали у 1974р. з м. Ужгорода (Україна). Бабуся Михайла проживає у м. Чопі, а він бажає поселитися в м. Харкові. Коли розглянули надані ним документи він отримав громадянство України. ( Підстава набуття громадянства – за територіальним походженням).

3. Курдибаєв приїхав на Україну з Туркменістану. Він написав відмову від громадянства Туркменістану та подав заяву, в котрій вказав на своє бажання прийняти громадянство України. (Можлива підстава набуття громадянства – внаслідок прийняття громадянства).

4. – Сергію! Давно тебе не бачив, мабуть, майже два роки!

- Так, я служив легіонером у французькій армії.

- Хіба громадяни України мають право проходити військову службу в іноземній державі?

- Без дозволу відповідних органів – ні. Я про це не знав і в результаті втратив громадянство України. Ось іду із заявою, хочу поновити громадянство України.

- Хай щастить!

(Підстава набуття громадянства – внаслідок поновлення у громадянстві).

5. – Приїхали Андрій з Ольгою.

- Кажуть, були в Росії?

- Так! Усиновили хлопчика. Тепер будуть жити разом. (Підстава набуття громадянства – внаслідок усиновлення)

№2

Опрацюйте ст.9 Закону України «Про громадянство» та розв’яжіть правову ситуацію.

Ст.9 Закону України «Про громадянство»

Іноземець або особа без громадянства можуть за їх клопотанням бути прийнятими до громадянства України.

Умовами прийняття до громадянства України є?

 1. визнання та дотримання Конституції України та законів України;
 2. пред’явлення декларації про відсутність іноземного громадянства або зобов’язання припинити іноземне громадянство;
 3. безперервне проживання на законних підставах на території України впродовж останніх 5 років;
 4. отримання дозволу на імміграцію;
 5. володіння державною мовою або її розуміння в достатньому для спілкування обсязі;
 6. наявність законних засобів для існування.
 1. Особа без громадянства, що проживає на території України протягом 10 років, має власне фермерське господарство і дружина якого – громадянка України, подала клопотання про прийняття до громадянства України. Які ще умови повинні бути виконані, щоб клопотання задовольнили? (Згідно зі ст.9 Закону України «Про громадянство України» повинні бути виконані умови №1,2,4,5)
 2. Громадянин Росії проживає в Україні протягом семи років, володіє невеличкою фірмою, знає українську мову, законів України не порушував. Чи задовольнять його клопотання про прийняття до громадянства України? (Клопотання задовольнять в разі виконання умов №2,4 Закону)
 3. Особа без громадянства, що прожила на Україні три роки, працює в будівельній фірмі, володіє українською мовою, законів України не порушувала, подала клопотання про прийняття до громадянства України. Чи буде це клопотання задоволено? (Клопотання не буде задоволено тому, що особа ще не прожили на Україні 5 років)

10. Як визначають громадянство дітей.

1) Пояснення учителя.

Закон України «Про громадянство України» передбачає запобігання випадкам безгромадянства дітей. При регламентації питань набуття громадянства в законодавстві України були враховані вимоги Європейської конвенції про громадянство від 6 листопада 1997р.

Дитина, батьки якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином України. За різного громадянства батьків, один з яких на момент народження її був громадянином України, дитина має громадянство України; однак, якщо обидва батьки жили за межами України, громадянств дитини, яка народилося за її межами, визначається через письмову згоду батьків.

Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і яку всиновлюють громадяни України або подружжя, один з якого є громадянином України, а другий – особою без громадянства, стає громадянином України з моменту набрання чинності рішення суду про всиновлення, незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном.

За народженням громадянство України набуває новонароджена дитина, знайдена на території України, обоє з батьків якої невідомі.

Набуття громадянства України та вихід з громадянства України дітьми віком від 14 до 18 років може відбуватися лише за їхньою згодою.

2) Використовуючи метод «Коло ідей» розв’яжіть наступну правову ситуацію.

Батьки 16-літнього Максима виїхали на постійне місце проживання до Німеччини. Вони вирішили прийняти громадянство Німеччини, а Максим забажав лишити українське громадянство, та його батьки не погодились і подали документи щодо виходу з громадянства України.

Як ви вважаєте, чи має право Максим обирати громадянство? З якого віку дитина може це робити?

Очікувані відповіді: Згідно з Законом України «Про громадянство України» Максим має право обирати громадянство. Дитина може це робити з 14 років.

3) «Мозковий штурм»

 • А) Чи набуде українського громадянства дитина, знайдена на порозі полового будинку одного з українських міст, якщо батьки дитини невідомі? (Так).
 • Б) Чи набуде українського громадянства дитина, яка народилась у Росії, але батьки її померли, і родичі, які є громадянами України, всиновили її? (Так).
 • В) Чи може отримати українське громадянство дитина, що постійно проживає у Польщі з батьками, один з яких є громадянином України? ( Може за письмовою згодою батьків).

11. Робота в групах: розв’язання правових ситуацій.

Опрацюйте ст.17, 19 Закону України «Про громадянство» та дайте відповіді на питання.

Стаття 17. Пiдстави припинення громадянства України

Громадянство України припиняється:

 1. внаслiдок виходу з громадянства України;
 2. внаслiдок втрати громадянства України;
 3. за пiдставами, передбаченими мiжнародними домовленостями України.

Стаття 19. Втрата громадянства України

Громадянство України втрачається:

1) якщо громадянин України пiсля досягнення ним повнолiття добровiльно набув громадянство iншої держави.

Добровiльним набуттям громадянства iншої держави вважаються всi випадки, коли громадянин України за своїм вiльним волевиявленням, вираженим у формi письмового клопотання, набув громадянство iншої держави або якщо вiн добровiльно отримав документ, що пiдтверджує наявнiсть набуття ним iноземного громадянства, за винятком випадкiв, якщо:

 • а) дiти при народженнi одночасно з громадянством України набувають також громадянство iншої держави;
 • б) дiти, якi є громадянами України й усиновленi iноземцем, набувають громадянство усиновителя;
 • в) громадянин України автоматично набув громадянство iншої держави внаслiдок одруження з iноземцем;
 • г) згiдно iз законодавством iншої держави її громадянство надано громадянину України автоматично без його добровiльного волевиявлення i вiн не отримав добровiльно документ, що пiдтверджує наявнiсть у нього громадянства iншої держави;

2) якщо iноземець набув громадянство України i не подав у порядку, передбаченому частиною п’ятою статтi 8, пунктом 2 частини другої статтi 9 та частиною другою статтi 10 цього Закону, документ про припинення iноземного громадянства або декларацiю про вiдмову вiд нього;

3) якщо iноземець набув громадянство України i скористався правами або виконав обов’язки, якi надає чи покладає на нього iноземне громадянство;

4) якщо особа набула громадянство України на пiдставi статтi 9 цього Закону внаслiдок подання свiдомо неправдивих вiдомостей або фальшивих документiв;

5) якщо громадянин України без згоди державних органiв України добровiльно вступив на вiйськову службу, на роботу в службу безпеки, правоохороннi органи, органи юстицiї або органи державної влади чи органи мiсцевого самоврядування iншої держави.

Положення пунктiв 1, 2, 3, 5 частини першої цiєї статтi не застосовуються, якщо внаслiдок цього громадянин України стане особою без громадянства.

 1. Чи буде припинене громадянство України щодо особи, що пішла за контрактом на військову службу в одній із європейських країн? (Згідно з пунктом 5 ст.19 Закону громадянство буде припинено внаслідок втрати громадянства).
 2. Чи буде припинено українське громадянство особи, що виїхала на ПМЖ до США? (Якщо особа не подає клопотання про отримання громадянства США, то громадянство не буде припинено).
 3. Чи буде припинене українське громадянство особи, що постійно проживає в Україні, але прийняла російське громадянство? (Громадянство буде припинене внаслідок втрати громадянства - пункт 1 ст.19 Закону)

12. Демонстрація електронної презентації щодо припинення громадянства України з поясненнями учителя.

Ст.17 Закону України «Про громадянство України» передбачає такі підстави припинення громадянства України:

1) Внаслідок виходу з громадянства України (депатріація). Громадянин України, який відповідно до чинного законодавства України є таким, що постійно проживає за кордоном, може вийти з громадянства України за його клопотанням, яке подається на ім’я Президента України.

2) Внаслідок втрати громадянства України. Втрата громадянства – автоматичне припинення громадянства за певних умов. Обставини, за якими втрачається громадянство України:

 • набуття особою громадянства України внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;
 • добровільний вступ на військову службу до іншої держави;
 • добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.

3) За підставами, передбаченими міжнародними договорами України. Вихід із громадянства України віком від 14 до 18 років може відбуватися лише за їхньою згодою.

IV. Підсумки уроку.

1. Фронтальне опитування.

 1. Дайте визначення поняттям «громадянство», «громадянин»
 2. Чим правовий статус громадянин відрізняється від правового статусу іноземця, особи без громадянства?
 3. Якими документами регулюється питання громадянства України?
 4. Які органи вирішують питання, пов’язані з громадянством України?

2. Розв’язання проблемного питання.

Давайте повернемося до проблемного питання, яке було поставлено на початку уроку. Чи змінилася ваша думка? Що можете доповнити, від чого відмовитись?

Очікувані відповіді: Правовий зв’язок громадянина та держави повинен бути тому, що і особа і держава мають взаємні права та обов’язки. Держава захищає інтереси своїх громадян, навіть тих, які перебувають за її межами.

3. Домашнє завдання.

Тема 8, завд.3 стор.52 за підручником.

Високий рівень: Користуючись матеріалом параграфа або текстом Закону України «Про громадянство України», складіть і запропонуйте класному колективу на наступному уроці ситуацію щодо набуття, припинення громадянства.

Достатній рівень: порівняйте пари понять: прийняття до громадянства і поновлення у громадянстві; вихід із громадянства і втрата громадянства.

Середній рівень: питання 3 стор.54 за підручником.

4. Оцінювання відповідей.

Скачать бесплатно презентацию скачать презентациюRAR 1,99 Мб

Розробка уроку з правознавства з презентацією на тему: "Що означає бути громадянином держави"

Опубліковано 30.01.2015 г.

Top.Mail.Ru Rambler's Top100
Деякі файли (розробки уроків, сценарії, поурочні плани) та інформація, які знаходяться на цьому сайті, були знайдені в мережі Інтернет, як вільно росповсюджуємі, надіслані користувачами сайту або знайдені у альтернативних джерелах, також використані власні матеріали. Автор сайту не претендує на авторство всіх матеріалів. Якщо Ви є правовласником сценарію, розробки урока, класної години або іншої інформації і спосіб розміщення її не відповідає дійсності, прохання негайно повідомити, з метою усунення правопорушення на адресу: . Карта сайта - www.uroki.net При використанні матеріалів сайту - розміщення банеру та активного гіперпосилання -ОБОВ'ЯЗКОВЕ!!!