www.uroki.net - cценарии школьных праздников, поурочные тематические календарные планы разработки открытых уроков классных часов конспекты лекций по информатике математике физике химии биологии географии для директора и завуча для психолога для классного руководителя музыка песни караоке для проведения Выпускного вечера Последнего Первого звонка 1 сентября Нового года

Главная\Документы\Для учителя ОБЖД

При использовании материалов этого сайта - АКТИВНАЯ ССЫЛКА и размещение баннера -ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Дитячий Фонд Об’єднаних Націй

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В. Н. Каразіна

КАФЕДРА ВАЛЕОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З ОСНОВ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.

матеріали до уроків

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

ХАРКІВ 2003

Укладачі: доктор біол. наук, професор, зав. кафедри валеології ХНУ імені В. Н. Каразіна М. С. Гончаренко, канд. біол. наук, доцент кафедри валеології ХНУ імені В. Н. Каразіна О. О. Коновалова, канд. біол. наук, доцент кафедри валеології ХНУ імені В. Н. Каразіна С. Ф. Авєріна, викладач кафедри валеології ХНУ імені В. Н. Каразіна Н. В. Самойлова, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки України І. М. Пархоменко, вчитель ОБЖ Академічної гімназії №45 м. Харкова Г. М. Тимченко.

Рецензенти: доктор біол. наук, професор, зав. кафедри валеології ХДПУ ім. Г. С. Сковороди Н. П. Субота, доктор мед. наук, професор, директор загальноосвітньої середньої школи № 141 м. Харків Р. М. Кравченко.

Видання здійснено за кошти Представництва Дитячого Фонду ООН (UNICEF) в Україні та за підтримки Центру Сучасних Інформаційних Технологій та Візуальних Мистецтв.

Тираж – 50 примірників. Розповсюджується безкоштовно.

Методичний посібник для практичних занять з курсу «Основи безпеки життєдіяльності» складений у відповідності до вимог нової навчальної програми Міністерства освіти і науки України для загальноосвітніх шкіл.

Посібник включає необхідний теоретичний матеріал для проведення практичних занять з ОБЖ, зразкові методичні розробки уроків, питання і завдання до кожного практичного заняття.

В додатку до посібника надані довідкові матеріали, необхідні для проведення розрахунків на практичних заняттях з ОБЖ.

Цей посібник має забезпечити підвищення інтересу учнів до курсу ОБЖ, продовжити формування мотивації на збереження здоров’я, прищеплення вмінь і навичок, необхідних для збереження життя і здоров’я школярів.

ПЕРЕДМОВА

Головна мета безпеки життєдіяльності — збереження життя і створення умов для існування людини. Історія розвитку суспільства показала, що зневага безпекою життєдіяльності може призвести до серйозних негативних наслідків і навіть трагедій. Об'єкт безпеки життєдіяльності — життєвий процес людини у всій його різноманітності. Немає такої сфери життя людей, що не була б пов'язана з питаннями безпеки життєдіяльності.

Сучасний період характеризується соціально-економічною і екологічною кризою в суспільстві, що стала причиною катастрофічного зниження рівня життя людей. В останні роки в стані здоров’я населення України спостерігається стійка тенденція до погіршення; з кожним роком росте кількість чинників, що негативно впливають на безпеку життєдіяльності людини. Це призводить до збільшення кількості людей, особливо молоді, з функціональними захворюваннями і спадковими патологіями. Така ситуація вимагає невідкладного оздоровлення дітей, підвищення культури особистості з урахуванням високої значущості поведінкового компоненту в формуванні здоров’я, що відповідає стратегічній програмі Всесвітньої організації охорони здоров'я «Здоров’я для всіх в ХХІ сторіччі».

Загальновідомо, що здоров’я людини тільки на 25% залежить від якості навколишнього середовища, а на 50% — від індивідуального способу життя. Це зумовлює актуальність формування культури здоров’я, а також пошуку шляхів його захисту від шкідливого впливу довкілля.

Технології навчання, що існують в теперішній час, обсяг інформації, специфіка занять в навчальних закладах, а також умови їхнього проведення часто-густо перевищують ментальні й фізичні можливості учнів. Це призводить до зниження резервів систем організму, в результаті чого знижуються адаптаційні можливості й опірність до соціальних, антропогенних, екологічних і професійних чинників.

Для сучасної науки базовим є поняття про здоров’я як єдину цілісну структуру, що складається з декількох функціональних систем, які залежать одна від одної і взаємодіють з навколишнім середовищем. Тобто, для неї характерний холістичний підхід до здоров’я – розгляд його як системи декількох складових – фізичне, психічне (емоційне та інтелектуальне), соціальне і духовне здоров’я.

З позицій безпеки життєдіяльності, дуже важливо визначати наявність у школярів тенденції до виснаження резервів і систем організму. Це дасть можливість організувати вчасну корекцію функціональних, психологічних і фізіологічних відхилень, що можливо лише за умови моніторингу їхнього здоров’я – тобто спостереження в динаміці. Моніторинг припускає використання технологій слідкування за параметрами стану здоров’я людини і його оцінки з точки зору їхньої відповідності віковим і індивідуальним нормам.

Реалізація задач моніторингу передбачає обов'язкове володіння глибокими знаннями про динаміку психофізіологічних особливостей, схильностей і хисту кожного учня. Такі відомості містяться в «Паспорті здоров’я школяра», зразок якого включений до додатку. Його слід розглядати як важливу складову програми оздоровлення учнів. Саме цей документ дасть можливість здійснювати спостереження за діяльністю кожного школяра, спрямованої на формування, розвиток і збереження особистого здоров’я. Цінність регулярного ведення «Паспорту здоров'я» полягає в тому, що у школярів виховуються навички слідкування за своїм здоров’ям, спостереження за своєю активністю і настроєм, зіставлення чинників, що впливають на його самопочуття (наприклад, можливість у ході оздоровлюючих заходів виявляти негативний вплив шкідливих звичок).

Автори сподіваються, що цей посібник надасть допомогу вчителеві в підготовці і проведенні практичних занять з курсу безпеки життєдіяльності, які допоможуть учням краще підготуватися до тієї або іншої екстремальної ситуації, оцінити свій хист і можливості при виборі професії і взагалі краще підготуватися до життя в сучасному техногенному світі.

План-конспект уроку1.

Тема: «Фізична надійність людини»

Мета: оволодіти засобами дослідження стану кардіореспіраторної системи, зробити виміри, необхідні для оцінки своєї фізичної надійності.

Практична робота

«Засоби дослідження кардіореспіраторної системи»

План-конспект уроку.2

Тема: «Оцінка фізичної надійності людини за допомогою індексів здоров'я»

Мета: оволодіти засобами ведення моніторингу здоров’я за допомогою комплексу параметрів для оцінки компонентів здоров’я, зробити вимірювання, необхідні для оцінки своєї фізичної надійності за допомогою індексів здоров’я.

Практична робота:

«Проведення вимірів, необхідних для розрахунку Індексів здоров'я»

План-конспект уроку3

Тема: «Паспорт здоров'я» — програма особистого моніторингу здоров’я

Мета: За допомогою таблиць дати експрес-оцінку рівня свого фізичного здоров’я. Зробити висновок про «слабкі місця» свого організму. Навчитися вести «Паспорт здоров'я».

План-конспект уроку4

Тема: Фізична працездатність людини

Мета: Сформувати поняття про фізичну дієздатність людини, виховувати світогляд, розвивати вміння і навички розрахунку фізичної дієздатності людини.

Практична робота:

«Кількісна оцінка працездатності»

Обладнання: набір сходинок, секундомір, комп'ютерна програма для розрахунку фізичної дієздатності людини.

План-конспект уроку5

Тема: «Максимальне споживання кисню як показник загальної витривалості і фізичної працездатності»

Мета: Сформувати поняття про максимальне споживання кисню, його зв'язку з фізичною дієздатністю і групою фізичного здоров’я, виховувати світогляд, розвивати уміння і навики розрахунку величини МПК і визначення групи фізичного стану.

Практична робота:

«Розрахунок величини максимального споживання кисню і визначення групи фізичного стану»

План-конспект уроку6

Тема: «Психологічна надійність людини»

Мета уроку: Ознайомити учнів з фізіологічними і психологічними ознаками втоми; вивчити деякі особливості уваги.

План-конспект уроку 7

Тема: Визначення біоритмологічних типів людини

Мета: ознайомити учнів з наукою біоритмологією, сформувати поняття про біоритм та їх різновиди, вивчити методику визначення біоритмів людини, виховувати культуру здорового способу життя та свідоме ставлення до власного здоров’я.

Практична робота:

Визначення біоритмологічних типів (тест-опитування за Остбергом)

План-конспект уроку 8

Тема: Біологічні ритми та визначення біологічних ритмів для корекції стану здоров’я та працездатності

Мета: сформувати в учнів поняття про біологічні ритми, виховувати світогляд та культуру здорового способу життя; розвивати вміння і навички розрахування тріади основних біоритмологічних циклів людини (фізичного, емоційного та інтелектуального).

План-конспект уроку:9

Тема: Вплив комп'ютерного навантаження на функціональний стан нервової системи і засоби попередження перевтомлення.

Мета: ознайомити учнів з негативними наслідками роботи за комп'ютером на організм людини, вивчити методику оцінки впливу комп'ютера на функціональний стан нервової системи, ознайомити з засобами профілактики втоми, що виникає при роботі на комп'ютері, виховувати культуру здорового способу життя і свідоме ставлення до власного здоров’я.

Практична робота:

Визначення часу простої зорово-моторної реакції(з використанням комп'ютерної програми)

План-конспект уроку 10

Тема: Рухова активність як біологічна потреба організму.

Мета: ознайомити учнів зі значенням рухової діяльності для підтримки безпечного рівня життєдіяльності організму людини, основними закономірностями рухової активності дітей і підлітків, вивчити методику оцінки рухової активності, виховувати культуру здорового способу життя і свідоме відношення до власного здоров’я.

Практична робота:

Визначення індивідуальних добових енерговитрат, пов'язаних з руховою активністю.

Всього 20 уроків

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З ОСНОВ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.

матеріали до уроків

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

Top.Mail.Ru Rambler's Top100
Некоторые файлы (разработки уроков, сценарии, поурочные планы) и информация, находящиеся на данном сайте, были найдены в сети ИНТЕРНЕТ, как свободно распространяемые, присланы пользователями сайта или найдены в альтернативных источниках, также использованы собственные материалы. Автор сайта не претендует на авторство ВСЕХ материалов. Если Вы являетесь правообладателем сценария, разработки урока, классного часа или другой информации, и условия на которых она представлена на данном ресурсе, не соответствуют действительности, просьба немедленно сообщить с целью устранения правонарушения по адресу : . Карта сайта - www.uroki.net При использовании материалов сайта - размещение баннера и активной ссылки -ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!