www.uroki.net - сценарії шкільних свят, поурочні, тематичні, календарні плани, розробки відкритих уроків, класних годин, конспекти, лекції для вчителів інформатики, фізики, біології, географії, для директора та завуча школи, для психолога, класного керівника, музика, пісні, караоке для проведення Випускного вечору, Останнього, Першого дзвінку, 1 Вересня, Нового року.

Головна\Документи\Для вчителя хімії та біології

При використанні матеріалів цього сайту - АКТИВНЕ ГІПЕРПОСИЛАННЯ та розміщення банеру -ОБОВ'ЯЗКОВЕ!!!

Контрольна робота по хімії з теми "Розчини" 9 клас

Контрольну роботу з хімії прислав: Маруш Сергій Володимирович,
вчитель хімії Городницької школи,
Новоград-Волинського району,
Житомирської області, Україна

Варіант 1

 • 1.У воді масою 250 г розчинили 28 г фосфатної кислоти. Розрахувати масову частку розчиненої речовини в розчині.
 • 2.Написати рівняння електролітичної дисоціації у водному розчині таких речовин: а) хлориду кальцію; б) гідроксиду натрію; в) нітратної кислоти.
 • 3.Скласти рівняння реакції між речовинами: а) хлоридом феруму (ІІІ) і гідроксидом калію; б) нітратом барію і сульфатною кислотою; в) карбонатом натрію і хлоридною кислотою. Виразити їх в іонній формі.
 • 4.Яку масу хлоридної кислоти з масовою часткою хлороводню 14,3% слід взяти для розчинення ферум (ІІІ) оксиду кількістю речовини 0,03 моль?

Варіант 2

 • 1.Обчислити маси лимонної кислоти і води, які слід взяти для приготування 500 г розчину з масовою часткою розчиненої речовини 15%.
 • 2.Написати рівняння електролітичної дисоціації у водному розчині таких речовин: а) сульфатної кислоти; б) нітрату цинку; в) гідроксиду кальцію.
 • 3.Скласти рівняння реакції між речовинами; а) сульфатною кислотою і нітратом плюмбуму; б) карбонатом калію і нітратною кислотою; в) купрум (ІІ) сульфатом і калій гідроксидом. Виразити їх в іонній формі.
 • 4.Обчислити масу хлоридної кислоти з масовою часткою розчиненої речовини 10%, необхідної для розчинення гідроксиду хрому (ІІ) кількістю речовини 0,03 моль.

Варіант 3

 • 1.Обчислити масу солі, яку необхідно розчинити у воді масою 270 г, щоб утворився розчин із масовою часткою розчиненої речовини 20%.
 • 2.З якими із перелічених речовин реагуватиме гідроксид натрію: а) оксид магнію; б) оксид сульфуру (ІV); в) гідроксид алюмінію; г) фосфатна кислота; д) хлорид хрому (ІІІ); е) сульфат калію; є) мідь? Написати рівняння можливих реакцій і виразити їх у іонних формах.
 • 3.Скласти формули солей, утворених у результаті взаємодії сульфатної кислоти з металами: а) літієм; б) алюмінієм; в) магнієм. Написати рівняння дисоціації цих солей у воді.
 • 4.Обчислити масу осаду, що утворився в результаті зливання 20 г розчину сульфату феруму (ІІІ) з масовою часткою розчиненої речовини 8% з розчином гідроксиду натрію, взятому в достатній кількості.

Варіант 4

 • 1.В якому об`ємі води слід розчинити 25 г солі, щоб утворився розчин з масовою часткою розчиненої речовини 12,5%?
 • 2.З якими з перелічених речовин реагуватиме розведена сульфатна кислота: а) оксид магнію; б) оксид карбону (ІV); в) гідроксид купруму (ІІ); г) нітратна кислота; д) нітратна кислота; д) нітрат барію; е) цинк. Написати рівняння можливих реакцій і виразити їх у іонних формах.
 • 3.Скласти формули солей, утворених у результаті взаємодії нітратної кислоти з металами: а) натрієм; б) цинком; в) хромом (ІІІ). Написати рівняння дисоціації цих солей у воді.
 • 4.Обчислити масу осаду, що утворився в результаті взаємодії 25 г розчину хлориду барію з масовою часткою розчиненої речовини 5% з розчином сульфату натрію, взятому в достатній кількості.

Варіант 5

 • 1.До 300 г розчину, в якому масова частка розчиненої речовини 6%, долили 250 г води. Обчислити масову частку розчиненої речовини в утвореному розчині.
 • 2.З якими з перелічених речовин може взаємодіяти оксид кальцію: а) вода; б) оксид сульфуру (VІ); в) хлоридна кислота; г) оксид магнію; д) алюміній? Написати рівняння можливих реакцій і виразити їх у іонних формах.
 • 3.Написати рівняння реакцій, що відповідають таким скороченим іонним формам: а) СО3 2-+ Са2+ —›  СаСО3 ;б) СО3 2-+ 2Н+ —›  СО2 + Н2О.
 • 4.Який об`єм хлоридної кислоти з масовою часткою розчиненої речовини 20% (густина 1,1 г/мл) слід взяти для розчинення алюмінію масою 18,8 г?

Варіант 6

 • 1.Дано 180 г сульфатної кислоти з масовою розчиненої речовини 90%. Обчислити масу води, в якій слід цю кислоту розчинити, щоб добути розчин з масовою часткою кислоти 20%. Яка маса утвореного розчину?
 • 2.З якими із перелічених речовин може взаємодіяти сульфат купруму (ІІ): а) хлоридна кислота; б) оксид сульфуру (VІ); в) гідроксид натрію; г) цинк; д) нітрат натрію; е) нітрат барію? Написати рівняння можливих реакцій і виразити їх в іонних формах.
 • 3.Написати рівняння реакцій, що відповідають таким скороченим іонним формам: а) S2- + 2H+ —› H2S;б) Cr3+ + 3I- —› CrI3.
 • 4.Яку масу заліза може розчинити соляна кислота об`ємом 126,2 мл (густина 1,03 г/мл) з масовою часткою розчиненої речовини 7,3%?

Контрольна робота по хімії з теми "Розчини" 9 клас

Опубліковано 08.11.2009 р.

Top.Mail.Ru Rambler's Top100
Деякі файли (розробки уроків, сценарії, поурочні плани) та інформація, які знаходяться на цьому сайті, були знайдені в мережі Інтернет, як вільно росповсюджуємі, надіслані користувачами сайту або знайдені у альтернативних джерелах, також використані власні матеріали. Автор сайту не претендує на авторство всіх матеріалів. Якщо Ви є правовласником сценарію, розробки урока, класної години або іншої інформації і спосіб розміщення її не відповідає дійсності, прохання негайно повідомити, з метою усунення правопорушення на адресу: Контактна адреса для зв'язку з автором сайту. Карта сайта - www.uroki.net При використанні матеріалів сайту - розміщення банеру та активного гіперпосилання -ОБОВ'ЯЗКОВЕ!!!