www.uroki.net - сценарії шкільних свят, поурочні, тематичні, календарні плани, розробки відкритих уроків, класних годин, конспекти, лекції для вчителів інформатики, фізики, біології, географії, для директора та завуча школи, для психолога, класного керівника, музика, пісні, караоке для проведення Випускного вечору, Останнього, Першого дзвінку, 1 Вересня, Нового року.

Головна\Документи\Для вчителя хімії та біології

При використанні матеріалів цього сайту - АКТИВНЕ ГІПЕРПОСИЛАННЯ та розміщення банеру -ОБОВ'ЯЗКОВЕ!!!

Тести по хімії з теми: «Хімічна будова клітини»

Тести по хімії надіслала: Брайловська Ірина Миколаївна,
вчитель біології ліцею природничо-наукового навчання м. Жовті Води,
Дніпропетровської області,
email: lyceumzv@rambler.ru

1.Які хімічні елементи, що входять до складу клітин, є органогенами?

-C, N, O, H, P ;

-C, N, O, H;

-H, O, K;

-C, N і всі галогени.

2.Яке значення для клітин мають сполуки кальцію?

-входять до складу кістково-хрящової тканини, беруть участь у проведенні нервових імпульсів;

-входять до складу крові, сприяючи її звертанню, входять до складу кісток, ракових вапнякових скелетів;

-сприяють проникненню речовин через цитоплазматичну мембрану;

-утворюють калієву помпу, входять до складу крові, сприяючи її звертанню.

3.Яку форму мають первинна, вторинна третинна і четвертинна структури білка?

-первинна і вторинна – спіралеподібну, третинна і четвертинна – глобулярну;

-первинна – лінійну форму, вторинна – спіралеподібну, третинна і четвертинна – глобулярну;

-первинна – лінійну форму, вторинна – спіралеподібну, третинна глобулярну або фібрилярну, четвертинна – комплекс із декількох глобул або фібрил;

-первинна – лінійну форму, вторинна – нитчасту, третинна – глобулярну.

4.У чому полягає відмінність фізико-хімічних властивостей моносахаридів і полісахаридів?

-моносахариди кристалізуються, мають солодкий смак, гідрофобні властивості;

-лише у здатності розчинятися або не розчинятися у воді;

-моносахариди солодкі на смак і розчиняються у воді, полісахариди мають гіркий смак і розчиняються в органічних розчинниках;

-тільки у здатності утворювати або не утворювати кристали.

5.У чому суть принципу компліментарності?

-у строго упорядкованому розміщенні нуклеотидів;

-у строгій відповідності різних ланцюгів;

-у строгій відповідності нуклеотида А одного ланцюга, нуклеотиду Т – другого ланцюга і, відповідно, нуклеотида Г – нуклеотиду Ц;

-у доповненні пуринових основ піримидиновими і навпаки.

6.Які хімічні елементи, що входять до складу клітин, є макроелементами?

-O, C, H, Al, P, S, Na, Cl, Zn;

-P, S, Na, Cl, K, Ca, Fe, Mg;

-Zn, Cu, I, P, S, Cl, Na, Ca;

-P, S, Na, Cl, Zn, Cu.

7.Яке значення для клітин мають сполуки азоту?

-входять до складу амінокислот, білків, АТФ;

-входять до складу ферментів і гормонів;

-входять до складу амінокислот, білків, нуклеїнових кислот, АТФ;

-входять до складу органічних молекул.

8.Що таке денатурація білка?

-руйнування білкової молекули;

-порушення природної структури білка під дією фізико-хімічних факторів;

-зворотне порушення природної структури білкової молекули;

-незворотне порушення четвертинної структури білкової молекули.

9.Які полісахариди характерні для рослинної клітини?

-целюлоза, крохмаль, хітин;

-целюлоза, крохмаль;

-лише целюлоза;

-глікоген, хітин, крохмаль.

10. Які азотисті основи і моносахариди утворюють нуклеотиди РНК?

-азотисті основи: аденін, гуанін, урацил, цитозин; моносахарид – рибоза;

-азотисті основи: аденін, гуанін, тимін, урацил, цитозин; моносахарид – рибоза;

-азотисті основи: аденін, гуанін, цитозин; моносахарид – рибоза;

-азотисті основи: аденін, гуанін, урацил, цитозин; моносахарид – дезоксирибоза.

11. Що таке мікроелементи?

-хімічні елементи, які виконують важливі функції в організмі;

-хімічні елементи, що містяться в клітині в надзвичайно малих кількостях;

-хімічні елементи, що входять до складу ферментів, гормонів;

-хімічні елементи, які складають менше 0,01% усього вмісту клітини.

12. Яке значення має калій для клітини?

-калієва помпа клітини сприяє проникненню речовин через мембрану, активує життєдіяльність клітини, проведення збуджень та імпульсів;

-сприяє проникненню речовин через цитоплазматичну мембрану;

-впливає на обмін вуглеводів, на колоїдні властивості цитоплазми, проведення збуджень;

-зв’язаний з обміном білків і вуглеводів, активує ферменти.

13. Які функції білків є найбільш важливим?

-енергетична і механічна;

-будівельна, каталітична, рухова, транспортна;

-сигнальна, каталітична, запасаюча;

-резервна, терморегуляторна, енергетична.

14. Які полісахариди характерні для тваринної клітини?

-глікоген, хітин;

-крохмаль, глікоген;

-целюлоза, крохмаль, глікоген;

-глікоген, крохмаль.

15. Яка біологічна роль ДНК?

-зберігає спадкову інформацію;

-зберігає і передає спадкову інформацію до місця її реалізації;

-зберігає, передає й реалізує спадкову інформацію;

-зберігає спадкову інформацію, передає її на і-РНК власної клітини.

16. Яку гіпотезу можна запропонувати на основі такого факту: у клітині немає жодних особливих елементів, які відсутні в неживій природі?

-жива матерія утворилася абіотичним (небіологічним) шляхом;

-між живою і неживою природою немає ніяких відмінностей;

-хімічні елементи мігрують у оточуюче середовище;

-хімічні елементи із неживої природи мігрують у живі клітини.

17. Яку роль у клітині відіграє фосфорна кислота?

-входить до складу ДНК, РНК, АТФ, амінокислот, вуглеводів;

-входить до складу амінокислот, білків, вуглеводів, ДНК;

-входить до складу нуклеїнових кислот;

-входить до складу нуклеїнових кислот, АТФ.

18. У чому суть рухової ролі білків?

-білки, утворюючи між собою комплекс, забезпечують м’язове скорочення;

-білок гемоглобін транспортує кисень;

-білок гемоглобін транспортує кисень і вуглекислий газ;

-білок актин і білок міозин володіють здатністю скорочуватися забезпечуючи рух.

19. Яка біологічна роль вуглеводів?

-енергетична, будівельна, резервна;

-запасаюча, каталітична;

-теплоізоляційна, сигнальна, будівельна;

-регуляторна, терморегуляторна, осморегуляторна, транспорт.

20. Як здійснюється редуплікація ДНК?

-фермент ДНК – полімераза розриває водневі зв’язки між азотистими основами різних ланцюгів і біля нуклеотидів, що звільнилися, проходить синтез комплементарних ланцюгів;

-фермент ДНК – полімераза розриває зв’язок між нуклеотидами і каталізує реакцію синтезу нових ланцюгів;

-з участю ланцюгів полімерази на основі принципу комплементарності;

-шляхом утворення двох дочірніх ланцюгів ДНК на основі реакції матричного синтезу.

21. Скільки і які амінокислоти входять до складу білків?

-біля трьохсот амінокислот всіх типів;

-20 генетично детермінованих і біля трьохсот похідних;

-вісім незамінних і дванадцять замінних;

-20 амінокислот різних типів.

22. У чому суть захисної ролі білків?

-білки – антитіла, захищають організм;

-білки – антитіла, захищають організм від генетично чужорідного матеріалу: білок крові фібриноген, перетворюючись у фібрин, закупорює пошкоджені кровоносні судини;

-білок крові фібриноген захищає організм від утрат крові;

-у захисті організму від механічних впливів, дії ультрафіолетових променів і радіації.

23. Які групи ліпідів містяться в живих клітинах?

-жирні карбонові кислоти;

-жири і ліпіди;

-жироподібні речовини і масла;

-твердий жир, масло, віск, вітаміни.

24. У чому суть правил Чаргаффа?

-сума пуринових основ дорівнює сумі піримідинових;

-кількість аденілових нуклеотидів дорівнює кількості тимідилових;

-кількість гуанілових нуклеотидів дорівнює кількості цитидилових;

-АГ=ТЦ, А=Т, Г=Ц.

25. За якими ознаками відрізняються ДНК і РНК?

-за місцем знаходження, кількістю ланцюгів, нуклеотидним складом;

-за місцем знаходження, кількістю ланцюгів, нуклеотидним складом, вуглеводом, біохімічною роллю;

-тільки за кількістю ланцюгів і одним нуклеотидом;

-за місцем знаходження, здатністю до редуплікації і біохімічною роллю.

26. Які неорганічні речовини входять до складу клітини?

-вода, вуглеводи й мінеральні солі;

-мінеральні солі і вода;

-мінеральні солі й ліпіди;

-вода, мінеральні солі, вуглеводи й ліпіди.

27. Що є спільним у хімічній будові різних амінокислот і чим вони відрізняються?

-відмінність у радикалі, все інше спільне;

-аміногрупа і карбоксильна група – спільні, відрізняються радикалом;

-радикал і аміногрупа – відрізняються, все інше спільне;

-спільна лише аміногрупа.

28. У чому полягає механізм дії ферментів?

-ферменти – біологічні каталізатори;

-активує реагуючі молекули;

-знижує енергію активації реагуючих молекул;

-зближується речовина з ферментом у активному центрі.

29. Які функції виконують ліпіди в клітині?

-структурна, енергетична, запасаюча, транспортна;

-транспортна, енергетична;

-структурна, енергетична;

-структурна, транспортна.

30. Як нуклеотиди з’єднуються в полінуклеотидний ланцюг?

-зв’язок утворюється між залишками фосфорних кислот;

-зв'язок утворюється між азотистими основами одного нуклеотида і дезоксирибозою другого;

-зв'язок утворюється між фосфорною кислотою одного нуклеотида і азотною основою другого;

-зв’язок утворюється між фосфорною кислотою одного нуклеотида і вуглеводом другого.

31. Які органічні речовини входять до складу клітини?

-білки, нуклеїнові кислоти, мінеральні солі й АТФ;

-білки, вуглеводи, ліпіди, нуклеїнові кислоти, АТФ і низькомолекулярні органічні речовини;

-амінокислоти, моносахариди, АТФ і нуклеотиди;

-жири, ліпіди, АТФ і низькомолекулярні органічні речовини.

32. Як зв’язані амінокислоти в білковій молекулі?

-пептидними зв’язками, утвореними між карбоксильними і аміногрупами;

-за рахунок ковалентних зв’язків;

-пептидними зв’язками, утвореними між карбоксильною групою одної амінокислоти і аміногрупою другої амінокислоти;

-за рахунок пептидних зв’язків.

33. У чому полягає вияв каталітичних функцій білків?

-регулює активність клітинних компонентів;

-білки-ферменти регулюють швидкість біохімічних реакцій;

-білки-ферменти регулюють активність генів;

-в регуляції проникливості мембран.

34. Де розміщена ДНК в клітині?

-в ядрі, рибосомах, мітохондріях, хлоропластах;

-в ядрі, мітохондріях, хлоропластах;

-в ядрі, рибосомах, цитоплазмі;

-в ядрі, мітохондріях і цитоплазмі.

35. Яка біологічна роль РНК?

-забезпечує передачу і реалізацію спадкової інформації у власній клітині;

-переписує спадкову інформацію з ДНК;

-здійснює реалізацію спадкової інформації;

-здійснює транспортування амінокислот і синтез із них білкових молекул.

36. Яке значення води для життєдіяльності клітини?

-універсальний розчинник і терморегулятор;

-розчинник, середовище для біохімічних реакцій, гормональний регулятор;

-обумовлює пружність клітини, визначає її форму;

-розчинник, осморегулятор, терморегулятор, джерело кисню, середовище для біохімічних реакцій.

37. Чому білки називають полімерами неперіодичної будови?

-тому, що вони складаються з не періодично повторюваних мономерних ланок;

-тому, що вони мають величезну молекулярну масу;

-тому, що вони складаються з великої кількості мономерних ланок;

-тому, що вони складаються з сотень тисяч різних атомів.

38. Що розуміють під активним центром фермента?

-особливе поєднання амінокислот у первинній структурі;

-ділянка фермента, що має каталітичну активність і взаємодіє з субстратом;

-місце прикріплення молекул субстрату до фермента;

-центральна ділянка молекули фермента.

39. Яка просторова будова молекули ДНК?

-два полінуклеотидні ланцюги, спірально навиті один на одного;

-два ланцюги, спірально навиті один на одного;

-дволанцюгова молекула;

-спіральна структура.

40. Яка хімічна природа і біологічна роль АТФ?

-є нуклеотидом з макроергічними зв’язками;

-є нуклеотидом РНК, у якого не один, а три залишки фосфорної кислоти, є універсальним джерелом енергії;

-складається з азотистої основи, залишків фосфорної кислоти, є універсальним джерелом енергії;

-складається з азотистої основи аденіну, моносахариду, рибози і трьох залишків фосфорної кислоти, є універсальним джерелом енергії.

41. Як фізико-хімічні особливості води визначають її біологічну роль?

-полярність молекули і здатність утворювати водневі зв’язки;

-висока теплоємність і теплопровідність;

-висока температура кипіння;

-всі вище названі особливості.

42. Чим обумовлена велика різноманітність білків?

-різним порядком розміщення амінокислот;

-різним якісним амінокислотним складом;

-різною кількістю амінокислот у білку;

-всіма трьома вище названими причинами.

43. У чому особливості каталітичної активності ферментів?

-дія ферменту строго специфічна;

-фермент має широкий спектр дії;

-ферменти каналізують реакції лиш у визначеному діапазоні;

-діють лише на визначений субстрат при визначеній температурі pH середовища.

44. Чому ДНК є полінуклеотидом неперіодичної будови?

-мономерами ДНК є чотири нуклеотиди, з’єднані між собою в різних комбінаціях;

-тому, що її мономерами є нуклеотиди;

-мономерами ДНК є аденін, гуанін, тимін, цитозин;

-мономерами ДНК є чотири типи азотистих основ.

45. Які молекулярно-функціональні форми РНК зустрічаються в клітині?

-інформаційна, транспортна, рибосомна;

-матрична, транспортна;

-рибосомальна і транспортна;

-інформаційна, матрична, транспортна.

46. Які речовини мають гідрофільні, а які гідрофобні властивості?

-гідрофільними називаються речовини, розчинні у воді, а гідрофобними – речовини, нерозчинні у воді;

-енергія притягання молекул гідрофільних речовин до молекул води більша, ніж енергія притягання між собою молекул води, а у гідрофобних речовин – менша;

-гідрофільні речовини – це полярні молекули, що розчиняються в полярному розчиннику – воді, гідрофобні речовини – це неполярні молекули, що не розчиняються що не розчиняються в полярному розчиннику – воді;

-гідрофільні речовини – мінеральні солі, амінокислоти, моносахариди, аміносахариди, гідрофобні речовини = це жири, ліпіди, полісахариди.

47. Як проходить утворення структури білка?

-між амінокислотами утворюються пептидні зв’язки;

-між амінокислотами, зібраними в поліпептидну молекулу, утворюються гідрофобні, дисульфідні і водневі зв’язки, що приводить до формування глобули або фібрили;

-за рахунок водневих, гідрофобних і дисульфід них зв’язків утворюється глобула;

-поліпептидний ланцюг скручується у спіраль, нитки якої прошиті водневими зв’язками.

48. Чому не розщеплюється перекис водню в клітинах вареної картоплі?

-при варінні відбувається руйнування клітин картоплі;

-висока температура є фізичним фактором, який приводить спочатку до денатурації, а потім до руйнування каталази;

-у вареній картоплі відсутні ферменти, що розкладають перекис водню;

-при варінні відбувається глибока денатурація ферменту каталази.

49. Яку будову мають нуклеотиди ДНК?

-складається з пуринових азотистих основ, моносахариду з групи пентоз і залишків фосфорної кислоти;

-складається з азотистих основ;

-складається з піримідинових азотистих основ і залишків фосфорної кислоти;

-складається з азотистих основ, цукру(дезоксирибози) і залишку фосфорної кислоти.

50. В яких органоїдах синтезується АТФ?

-у пластидах і мітохондріях;

-у мітохондріях, хлоропластах;

-у мітохондріях;

-на клітинних мембранах.

Тести по хімії з теми: «Хімічна будова клітини»

Опубліковано 28.11.2012 г.

Top.Mail.Ru Rambler's Top100
Деякі файли (розробки уроків, сценарії, поурочні плани) та інформація, які знаходяться на цьому сайті, були знайдені в мережі Інтернет, як вільно росповсюджуємі, надіслані користувачами сайту або знайдені у альтернативних джерелах, також використані власні матеріали. Автор сайту не претендує на авторство всіх матеріалів. Якщо Ви є правовласником сценарію, розробки урока, класної години або іншої інформації і спосіб розміщення її не відповідає дійсності, прохання негайно повідомити, з метою усунення правопорушення на адресу: Контактна адреса для зв'язку з автором сайту. Карта сайта - www.uroki.net При використанні матеріалів сайту - розміщення банеру та активного гіперпосилання -ОБОВ'ЯЗКОВЕ!!!