www.uroki.net - сценарії шкільних свят, поурочні, тематичні, календарні плани, розробки відкритих уроків, класних годин, конспекти, лекції для вчителів інформатики, фізики, біології, географії, для директора та завуча школи, для психолога, класного керівника, музика, пісні, караоке для проведення Випускного вечору, Останнього, Першого дзвінку, 1 Вересня, Нового року.

Головна\Документи\Для вчителя хімії та біології

При використанні матеріалів цього сайту - АКТИВНЕ ГІПЕРПОСИЛАННЯ та розміщення банеру -ОБОВ'ЯЗКОВЕ!!!

Тести по біології з теми: «Структурна організація клітин»

Тести по біології надіслала: Брайловська Ірина Миколаївна,
вчитель біології ліцею природничо-наукового навчання м. Жовті Води,
Дніпропетровської області,
email: lyceumzv@rambler.ru

1.Ким була відкрита клітина і на якому об’єкті?

-Т. Шванн: при вивченні шкіри пуголовка;

-А. Левенгук: вивчаючи одноклітинні організми;

-М. Мальпігі і Г. Грю: у процесі дослідження рослинних об’єктів;

-Р. Гук: на корковій тканині.

2.Які особливості живої клітини залежать від функціонування біологічних мембран?

-іонний обмін;

-ізоляція від навколишнього середовища і зв’язок з ним;

-вибіркова проникливість, поглинання і затримання води;

-усі перелічені вище особливості.

3.Який із наведених описів відповідає мікроскопічній структурі мітохондрій?

-мікроскопічні двомембранні органоїди, які є дихальним і енергетичним центром клітини;

-зовнішня мембрана гладка, внутрішня утворює вирости, занурені у мітохондріальний матрикс;

-у мітохондріальному матриксі є ферменти, ДНК, РНК;

-двомембранний органоїд, внутрішня мембрана якого має складки.

4.Яка будова апарату Гольджі?

-порожнини обмежені мембранами і розміщені групами; трубочки, що відходять від порожнин; пухирці які утворюються на кінці трубочок;

-комплекс пухирців і трубочок;

-мікроскопічний двомембранний органоїд, що складається із плоских цистерн;

-порожнини і канали, відмежовані від цитоплазми мембраною.

5.Що таке вакуолі?

-відокремлені мембрани порожнини у цитоплазмі клітин; у рослин вони заповнені клітинним соком, у тварин поділяються на травні і пульсуючі;

-великі порожнини, заповнені клітинним соком або кінцевими продуктами;

-осмотичний резервуар клітини;

-скоротливі, травні і видільні утворення.

6.Яке з перелічених положень складає основу клітинної теорії?

-клітини всіх організмів гомологічні за своєю будовою;

-клітина – одиниця розвитку всього живого;

-клітина – структурна і функціональна одиниця живої матерії;

-групи подібних за будовою і виконуваними функціями клітин утворюють тканини.

7.Чому мітохондрії називають силовими станціями клітин?

-у них накопичуються складні органічні речовини;

-у них синтезуються енергоємні складні й прості органічні речовини;

-вони нагромаджують енергію в клітинах;

-у них здійснюється синтез універсального джерела енергії АТФ.

8.Які функції виконує комплекс Гольджі?

-синтез жирів і вуглеводів;

-синтез жирів і вуглеводів, транспорт поживних речовин, оновлення і ріст плазматичної мембрани, утворення лізосом;

-розпад і синтез органічних речовин, їх транспорт;

-утворення лізосом.

9.Фагоцитоз – це:

-процес, важливий у реакції організму на інфекцію;

-процес, властивий найпростішим, кишковопорожнинним, а також клітинам крові – лейкоцитам;

-процес активного поглинання і внутрішньоклітинного перетравлення живих і неживих частинок одноклітинними організмами або окремими клітинами багатоклітинних тваринних організмів;

-процес утворення виростів цитоплазми, які оточують харчову частину й захоплюють її.

10. Які клітинні компоненти одержали назву включень?

-розміщені в цитоплазмі запасні речовини або кінцеві продукти обміну, пігменти;

-непостійні структури, що виникають у результаті життєдіяльності клітини;

-білки і жири, які тимчасово накопичуються в цитоплазмі;

-кристали солей, краплини й зерна різної форми, які є в клітині.

11. Які є основні методи вивчення клітини?

-світлооптична й електронна мікроскопія;

-метод мічених атомів.;

-метод рентгеноструктурного аналізу;

-метод прижиттєвого забарвлення клітини й мікроскопія.

12. Яка функція мітохондрій дала їм назву дихальний центр клітини?

-синтез АТФ;

-окислення органічних речовин до CO2 і H2O;

-в мітохондріальному матриксі проходить процес кисневого етапу дисиміляції;

-окислення речовин.

13. Піноцитоз – це:

-захоплення клітиною краплин рідини, які заглиблюються в цитоплазму і там засвоюються;

-процес вбирання клітиною великих молекул, які не проходять крізь її мембрану;

-процес поглинання клітиною рідини у вигляді дрібних крапель з розчиненими в ній високомолекулярними речовинами, який здійснюється шляхом захоплення цих краплин виростами цитоплазми;

-явище, властиве тваринним клітинам і одноклітинним найпростішим, здійснюється шляхом захоплення краплин виростами цитоплазми.

14. Яка будова лізосом?

-одномембранний органоїд кулястої форми, який містить гідротичні ферменти;

-кулясте тільце, яке виконує захисну функцію;

-дуже дрібні органоїди, відділені від цитоплазми однією мембраною, виконують захисну функцію;

-кулясті тільця, відмежовані, від цитоплазми однією мембраною.

15. Які функції ядра?

-участь у поділі клітини;

-участь у біосинтезі білка;

-збереження та передача спадкової інформації, формування субодиниць рибосом, синтез ДНК і РНК;

-всі вище зазначені функції.

16. Що вивчає біологія?

-клітини рослинних і тваринних організмів;

-будову і життєдіяльність клітин;

-форму і розміри клітин;

-обмін речовин і поділ клітини.

17. Що являє собою цитоплазма?

-напіврідке середовище, розташоване по два боки від плазматичної мембрани;

-відмежоване від зовнішнього середовища внутрішнє напіврідке середовище клітини;

-внутрішнє колоїдне середовище;

-напіврідка речовина, що оточує ядро й органоїди клітини та зв’язує їх у процесі загального обміну речовин і енергії.

18. На які групи поділяють всі пластиди?

-зелені, оранжеві і жовті, безбарвні;

-ті, що мають хлорофіл, і які не мають його;

-хлоропласти і лейкопласти;

-хлоропласти, хромопласти і лейкопласти.

19. Які функції виконують лізосоми?

-здійснюють повний або локальний автоліз (саморозчинення) окремих органоїдів, клітин або цілих організмів, а також перетравлення харчових частинок;

-здійснюють активне перетравлення харчових частинок;

-здійснюють автоліз клітинних структур;

-розщеплюють білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти самої клітини і тих, які поступили з їжею.

20. Які функції виконують хромосоми?

-збереження та передача спадкової інформації;

-збереження інформації;

-аналогічні функціям нуклеїнових кислот;

-передача спадкової інформації від материнської до дочірньої клітини.

21. На які дві групи поділяються всі клітини одноклітинних і багатоклітинних організмів?

-одноядерні і багатоядерні;

-складної будови і простої;

-доядерні (прокаріотичні) й ядерні (еукаріотичні);

-ядерні та без’ядерні.

22. Які функції виконує цитоплазма клітини?

-у ній протікають процеси обміну речовин, вона зв’язує всі органоїди і ядро в єдину систему;

-захищає ядро й клітинні органоїди від зовнішніх факторів;

-здійснює регуляцію поступання речовин у клітину і з неї;

-зв’язує всі органоїди та ядро в єдину систему.

23. Який із наведених описів відповідає мікроскопічній структурі хлоропластів?

-зовнішня мембрана гладка, внутрішня утворює систему двошарових пластин – тилакоїдів строми і тилакоїдів гран, які оточені стромою;

-внутрішня мембрана утворює особливості структури – грани, які складені наче в стосик;

-органоїд, відмежований від цитоплазми двома мембранами;

-у мембранах гран містяться молекули хлорофілу, ДНК, РНК.

24. Яка будова клітинного центру?

-ущільнена ділянка цитоплазми – центросфера, в якій знаходяться дві центріолі;

-дві центріолі циліндричної форми, довжиною до 1мкм, занурені в центросферу, ущільнену ділянку цитоплазми;

-дві перпендикулярно розміщені одна до одної центріолі циліндричної форми, довжиною до 1мкм, занурені в центросферу, ущільнену ділянку цитоплазми;

-дві центріолі циліндричної форми, які мають довжину більше 1мкм.

25. Яка функція ядерця?

-у ньому синтезується р-РНК і формуються великі й малі частинки рибосом;

-у ньому формуються половинки рибосом;

-у ньому здійснюється синтез РНК;

-бере участь у біосинтезі білка.

26. У чому суть відмінності в будові клітинної оболонки рослин і тварин?

-оболонка рослинної клітини – товста, а тваринної – тонка;

-над мембраною рослинної клітини розміщена стінка клітковини, а над мембраною тваринної клітини – тонкий еластичний шар глікокаліксу;

-до складу оболонки рослинної клітини входить клітковина, а тваринної – глікопротеїд;

-у всіх перелічених ознаках.

27. Яка мікроскопічна будова ендоплазматичної сітки?

-розгалужена система канальців, які несуть рибосоми;

-система порожнин і канальців, відділених від цитоплазми мембраною;

-система порожнин, трубочок і пухирців гладкої або гранулярної поверхні;

-система порожнин і канальців, відділених від цитоплазми мембраною, яка має гладку поверхню.

28. Завдяки яким особливостям хлоропласти і мітохондрії є напівавтономними органоїдами?

-синтезуються АТФ і білки;

-мають свій генетичний апарат;

-мають у матриксі власні рибосоми;

-синтезують власні білки.

29. Які функції виконує клітинний центр?

-бере участь в утворенні веретена поділу;

-бере участь у поділі клітин нижчих рослин;

-бере участь у поділі клітин тварин;

-усі перелічені вище функції.

30. Яка будова ядерної оболонки?

-двошарова пориста, а зовнішня мембрана переходить у мембрани ендоплазматичної сітки;

-складається з двох мембран, а між ними є вузький простір, заповнений напіврідкою речовиною;

-відділяє ядро від цитоплазми;

-двошарова.

31. Яку будову має плазматична мембрана?

-невпорядковано розміщені ліпідно – білкові комплекси;

-упорядковано чергуються молекули ліпідів і білків;

-біомолекулярний шар ліпідів, у який заглиблені молекули білків;

-це білково – ліпідний комплекс.

32. Які функції виконує ендоплазматична сітка?

-накопичення і транспорт речовин;

-зв’язує між собою органоїди клітини;

-бере участь у синтезі вуглеводів і ліпідів;

-всі перелічені вище функції.

33. Які процеси здійснюються в хлоропластах?

-біосинтез білків і АТФ;

-фотосинтез, синтез білків і АТФ;

-фотосинтез, синтез білка;

-фотосинтез.

34. Які органоїди руху зустрічаються в клітинах живих організмів?

-війки, джгутики, псевдоніжки, міофібрили;

-веретено поділу, мікротрубочки, війки, джгутики;

-мікротрубочки, війки, джгутики, псевдоніжки;

-міофібрили, псевдоніжки, мікротрубочки, війки, джгутики.

35. У чому основна відмінність прокаріотичних клітин від еукаріотичних?

-у прокаріот немає ядерної оболонки;

-у прокаріот немає ядра, хромосоми не відокремлені від цитоплазми ядерною оболонкою;

-у прокаріотичних немає ряду органоїдів: мітохондрій,апарату Гольджі;

-хромосоми у прокаріот вільно розміщуються в цитоплазмі й мають кільцеву будову.

36. Які найважливіші функції виконує в клітині плазматична мембрана?

-бар’єрна і транспортна;

-зв’язуюча, фагоцитоз, піноцитоз;

-гідролітична, всмоктуюча;

-захисна, регуляторна, фагоцитоз, зв’язуюча.

37. Який процес здійснюється у функціональному центрі рибосоми?

-біосинтез;

-синтез білка;

-зв’язування з і-РНК;

-всі перелічені вище функції.

38. Чому мітохондрії називають універсальними органоїдами, а пластиди – ні?

-пластиди є органоїдами рослинних, а мітохондрії – тваринних клітин;

-мітохондрії є органоїдами рослинних і тваринних клітин;

-мітохондрії є органоїдами як рослинних так і тваринних клітин, а пластиди – лише рослинних;

-мітохондрії мають універсальну будову для всіх клітин, а пластиди можуть мати різну будову.

39. Яке значення мають органоїди руху?

-забезпечують рух, захоплення грудочок їжі, затримують і видаляють тверді частинки;

-забезпечують рух;

-забезпечують рух, затримують і видаляють тверді частинки;

-служать для скорочення м’язових волокон.

40. До яких форм життя відносять бактерії та віруси?

-бактерії та віруси – це своєрідні форми життя, які принципово відрізняються від рослинних і тваринних;

-бактерії – це клітинні організми, які входять до складу органічного світу, віруси – неклітинні істоти;

-бактерії – це клітинні форми життя, а віруси – доклітинні;

-бактерії – це клітинні, але двоядерні форми життя, а віруси – доклітинні, утворені нуклеїновою кислотою та білками.

Тести по біології з теми: «Структурна організація клітин»

Опубліковано 28.11.2012 г.

Top.Mail.Ru Rambler's Top100
Деякі файли (розробки уроків, сценарії, поурочні плани) та інформація, які знаходяться на цьому сайті, були знайдені в мережі Інтернет, як вільно росповсюджуємі, надіслані користувачами сайту або знайдені у альтернативних джерелах, також використані власні матеріали. Автор сайту не претендує на авторство всіх матеріалів. Якщо Ви є правовласником сценарію, розробки урока, класної години або іншої інформації і спосіб розміщення її не відповідає дійсності, прохання негайно повідомити, з метою усунення правопорушення на адресу: Контактна адреса для зв'язку з автором сайту. Карта сайта - www.uroki.net При використанні матеріалів сайту - розміщення банеру та активного гіперпосилання -ОБОВ'ЯЗКОВЕ!!!